skip to content

Akkerbouw

Wij hebben naast het grasland, waar de koeien zomers buiten mogen grazen ook akkerland. Daarop groeien de volgende gewassen:

  • mais; veevoer dat in september word gehakseld en ingekuild als wintervoorraad.

  • aardappelen; voor de frietindustrie.

  • Bloemkool; in maart gaan de eerst planten de grond in, die in juni geoogst worden. We planten ongeveer iedere twee weken. De meeste bloemkool is tien weken na het planten oogstbaar.

      bloemkool oogsten